В Осакаровке:  -3°C , Влажность 85%, Давление 719, ветер 1 м/с
USD EUR RUB WAP
home
home home

ЕРЕЖЕСІ

“Осакаров ауданының экономика
және қаржы бөлімі” мемлекеттік мекемесінің
Е Р Е Ж Е С І

1. Жалпы ережелер

1. “Осакаров ауданының экономика және қаржы бөлімі” мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – Бөлім) Қазақстан Республикасының белгіленген заңдарымен құрылатын экономика және қаржы саласында мемлекеттік басқару функцияларын орындауға уәкілетті, сондай-ақ Осакаров ауданының әкімшілік-аймақтық бірліктегі мемлекеттің қаржы басқару саласында үйлестіру, есеп және бақылау функцияларын белгіленген Заңдар шегінде ұйымдастыруды жүзеге асыратын мемлекеттік басқару органы болып табылады.
2. “Осакаров ауданының экономика және қаржы бөлімі” мемлекеттік мекемесі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентінің, аудан әкімдігінің, маслихаттың, әкімінің  актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.
3. “Осакаров ауданының экономика және қаржы бөлімі” мемлекеттік мекемесі заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауын жазылған мөрлері мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ заңдарға сәйкес банктерде шоттары болады.
4.“Осакаров ауданының экономика және қаржы бөлімі” мемлекеттік мекемесі азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан кіреді.
5. “Осакаров ауданының экономика және қаржы бөлімі” мемлекеттік мекемесі егер заңдарға сәйкес оған уәкілеттік берілсе, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарабы болуға құқығы бар.
6. “Осакаров ауданының экономика және қаржы бөлімі” мемлекеттік мекемесі өз құзыретіндегі мәселелер бойынша заңдарда белгіленген тәртіппен “Осакаров ауданының экономика және қаржы бөлімі” мемлекеттік мекемесі басшысының бұйрығы түрінде және Қазақстан Республикасының заннамасымен қарастырылған, тиісті аймақта міндетті күші болатын басқа да актілермен рәсімделетіен шешімдер қабылдайды.
7. “Осакаров ауданының экономика және қаржы бөлімі” мемлекеттік мекемесінің құрылымы мен шекті штат санын Осакаров ауданының әкімдігі бекітеді.
8. “Осакаров ауданының экономика және қаржы бөлімі” мемлекеттік мекемесінің заңды мекен-жайы: индекс – 101000, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Осакаровка кенті, Мостовая көшесі, 48 үй.
9. Мемлекеттік мекемесінің толық атауы - “Осакаров ауданының экономика және қаржы бөлімі” мемлекеттік мекемесі.
     10. Негізгі Ереже “Осакаров ауданының экономика және қаржы бөлімі” мемлекеттік мекемесінің құрылтай құжаты болып табылады.
     11.  “Осакаров ауданының экономика және қаржы бөлімі” мемлекеттік мекемесінің қызметін қаржыландыру республикалық және жергілікті бюджеттен жүзеге асырылады.

           2. Мемлекеттік мекемесінің
                     функциялары, негізгі міндеттері мен құқықтары

     12. Міндеттері:
Стратегиялық мақсаттармен және мемлекеттік экономикалық саясатының басымдығын есепке ала отырып экономиканың тұрақты өсуіне және өмірлік денгейді жаксартуына себептесу саласында “Осакаров ауданының экономика және қаржы бөлімі” мемлекеттік мекемесі экономикалық, бюджеттік жобасының қалыптастыруымен жетілдіруін қамтамасыз етеді.  
13 Мақсаттары:
13.1. мемлекеттік бюджеттік, инвестициялық саясатың мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық дамуының және ақша-несие саясатынның, сол сияқты экономикалық, қаржылық қатыстар саясатының басымдықтарымен өзара 2байланыста жасалуына және жүзеге асуына қатысту, ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі бағыттарын жасау;
13.2. дамытудың аудан бағдарламаларының iске асыруының бағалау көрсеткiштерiнiң аудан, өңдеудi стратегиялық және болжам жоспар әлеуметтiк-экономикалық дамытуды құрастыруы және жетi сайын барлауды жүзеге асыру арқылы экономика саласындағы ауданның әлеуметтiк-экономикалық дамытуын барлау, мемлекеттiк саясаттың iске асыруға араласуы әлеуметтiк-экономикалық саясаттың негiзгi бағыттарының өңдеуi және жүзеге асыру;
13.3. ауданның дамытуын бағдарлама бойынша барлау, баға және бақылаудың өткiзуi;
13.4. Көрсетілген мемлекеттік қызметінің сапасын көтеру;
13.5. Көрсетілген мемлекеттік қызметінің нормативтік құқықтық базасын жетілдіру;
13.6. әлеуметтiк қолдаудың шараларының беруi, денсаулық сақтау, бiлiм, мәдениеттiң әлеуметтiк қамсыздандыруының мамандары және Қазақстан республикасының қаулы бекiтiлген үкiметтерiнiң ауылшаруашылық елдi мекендерiндегi жұмыс және тұруы үшiн келген спорттардың әлеуметтiк көмектi берудiң ережелерiмен сәйкес;
13.7. Ауданның мемлекеттік сатып алу сұрағы бойынша мемлекеттік саясатын іске асыру;
13.8. Мемлекеттік салықтық саясатын өндеуі мен орындауына қатысу;
13.9. бюджеттік қаражатты игеру мониторингі жұмысын жүзеге      асыру мақсатында мемлекеттік сатып алу бойынша мониторинг өткізеді;
13.10. ауданның коммуналдық мүлігінің жүзеге асырылуының  толық және эффектілі орындалуын бақылау;

14.Функциялары:
14.1. «Осакаров ауданының экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі осы құжат және олардың құзыр кiретiн блоктер бойынша атқарушы орган көрсетiлген мәлiметтердiң келесi жалпылауының параметрлерiнiң атқарушы органдарына дейiн жеткiзуi арқылы өлкенiң әлеуметтiк-экономикалық дамытуын болжамның өңдеуi;
14.2. бюджеттік жоспарлау процесіне стратегиялық бағыт беру мақсатымен және аудан әкімдігіне бекітуге ұсыну үшін алдағы үш жыл мерзімдегі салық- бюджет саясатын анықтау мақсатымен аудан әкімдігінің орташа жедел фискальдық саясатының жобасын жасау;
14.3.  Мемлекеттік (жергілікті) атқарушы органдардың құзырысына сәйкес, заңды және жеке тұлғаларға көрсетілетін мемлекеттік қызмет тізіліміне өзгерістер мен қосымшалар еңгізу бойынша ұсынымдарын өндеу.
14.4. Информатизация саласындағы уәкіл органның келісуі бойынша Қазақстан Республикасының заннамасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсету автоматтандыру үдерісін қамтамасыз ету.
14.5. Информатизация саласындағы уәкіл органның келісуі бойынша Қазақстан Республикасының заннамасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсету үйлесімділеу үдерісін қамтамасыз ету.
14.6. Халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы Мемлекеттік (жергілікті) атқарушы органдардың құзырысына сәйкес мемлекеттік қызметін ауыстыру бойынша ұсынымдарын өндеу.
14.7. Халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы Мемлекеттік (жергілікті) атқарушы органдардың құзырысына сәйкес мемлекеттік қызметінің сапасына ішкі бақылау өткізу.
14.8. аймақтық салық органымен бiрлесiп талқылау кезектi қаржы жылы және алдағы үш жылдық мерзiмге аудан және жедел қазыналық саясатты әлеуметтiк-экономикалық дамытуды болжамның негiзiнде жергiлiктi бюджеттiң түсулерiн болжауды жүзеге асыру;
14.9. ауданының бюджеттік комиссиясының жұмыс органы болып табылатындықтан, бюджеттің жобасын және бюджетті анықтау мен орындауға байланысты ұсыныстарды уақытында және сапалы жасауды қамтамасыз ету үшін бюджеттік комиссия белгіленген мерзім мен күн тәртібіне сәйкес бюджеттік комиссияның мәжілісіне құжаттар пакетін даярлайды;
14.10. аудан әкіміне және (немесе) аудан әкімінің жетекшілік жасайтын орынбасарына аудан бюджетінің жобасын (шығыс және кіріс бөліктерін, бюджетаралық қатынастарыды) жасақтау, облыстық бюджетті анықтау және түзету енгізу сұрақтары бойынша талдау ақпарат, анықтама даярлау. Аудандық мәслихаттың сессиясында аудан әкімінің немесе аудан әкімінің жетекшілік жасайтын орынбасарының алдағы қаржылық жылдың бюджетінің жобасы туралы баяндамасына ақпараттар даярлау;
14.11. тиісті қаржылық жылдың аудандық бюджеті, бюджетке толықтырулар мен өзгертулер енгізу туралы аудандық мәслихаттың шешімдерінің жобаларын даярлау;
14.12. стратегиялық жоспар бекiту туралы алдағы қаржы жылына және қаулылардың жобалары аудан бюджет туралы аудан маслихаттың сессиясының шешiмiнiң iске асыруы туралы қаулының жобасының ауданының әкiмшiлiгiне өңдеу және ұсыныс;
14.13. Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін штат санын және табиғи үлгісін талдау жолымен олардың іс-қимылдарын қамтамасыз етуге аиқарушы органдардың жергілікті бюджетінен қаржыландырылатын тақарушы оргндардың бюджеттік тапсырыстары бойынша қорытындыларды қарау, бағалау және даярлау;
14.14. бюджеттік бағдарламаларды жоспарлануы кезінде олардың негізделуін талдау жолымен аумақтық бағдарламалардың, бюджеттік бағдарламалардың жүзеге асырылуының тиімділігіне (нәтижедігіне) бағалау жүргізу;
14.15. аудандық бюджеттің қаржысы есебінен қаржыландырылатын атқарушы органдардың штат кестелеріне талдау жүргізу;
14.16. 5 жылдарда ауданның дамытуын бағдарламамен басқару.
14.17. денсаулық сақтау, бiлiм, мәдениеттiң әлеуметтiк қамсыздандыруының мамандарына әлеуметтiк қолдаудың шараларының ұсынысы бойынша әкiм бола тұра және ауылшаруашылық елдi мекендердегi жұмыс және тұруы үшiн келген спорттар қабылдау және әлеуметтiк қолдаудың шараларының алу талаптанатын мамандардың құжаттарды тiркеуiн жүзеге асырады көрсетiлген құжаттардың ақиқаттығы тексередi және қаражаттарды қажеттiк есептеушидi.
14.18. “Осакаров ауданының экономика және қаржы бөлімі” мемлекеттік мекемесінің алдағы жылға бюджет жобасын, салық салу жүйесін жетілдіру, бюджеттік қаржыларын жұмсау бағыттары және республикалық пен жергілікті бюджеттің өзара іс-әрекет механизм жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу;
14.19. ауданның экономикалық органдары және мекемлері мен  бірлесе отырып қаржылық, ақшалай-неиелік, валюттік-несиелік және сыртқы саудалық бағыттары жөніндегі ұсыныстарды дайындау;
14.20. қаржы нарығының дамыған инфроқұрылымын құру және реттеу механизімін әзірлеуге қатысу;
14.21. құзырет шегінде, стандарттау, метрология және сертификаттау саласында саясат өткізуге, аудан кәсіпорындарымен халықаралық сапа стандарттарын енгізу процесстеріне қатысу;
14.22.  жалпы ұлттық саясатының шеңберінде тұтыну нарығын дамыту, халықтардың тұрмысы  төмен топтарын әлеуметтік қорғау, аймақтың әлеуметтік саласын қолдау жөніндегі бағдарламаларын әзірлеу және жүзеге асыруға қатысу;
14.23. жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен және органдармен мемлекеттік сатып алу туралы Қазақстан Республикасының заңдарына сақтау жөніндегі семинарлар өткізу;
14.24. бюджеттік қаражатты игеру мониторингі жұмысын жүзеге      асыру мақсатында мемлекеттік ұйымдарда, ұжымдарда, мемлекеттік кәсіпорындарда мемлекеттік сатып алу бойынша мониторинг өткізеді;
14.25. ауданның коммуналдық мүлігінің жүзеге асырылуының  толық және эффектілі орындалуын бақылау;
14.26. ауданның коммуналдық мүлігін басқару, жүзеге асырылуын толық меңгеру, сондай-ақ, аудан әкімімен белгіленген, ауданның коммуналдық меншігінен белгіленген, сонымен қатар ауданның коммуналдық меншігіндегі акционерлі қоғамдармен шаруашылық серіктестіктерде қатысқан үлестерінің акция пакеттерін орналастырады;
14.27. ауданның жергілікті мемлекеттік ұйымдарының жұмысын олардың құсыретіндегі ауданның коммуналдық мүлігін басқару саласы бойынша сұрақтарды үйлестіреді;
14.28.  ауданның коммуналдық мүлігін жекешелендіру үшін мерзімді басылымдарда сатылымдардың өткізілетіндігі жарияланған анықтамалар бойынша Қазақстан Республикасының “Мемлекеттік сатып алу туралы” Заңы негізінде конкурс өткізеді;
14.29. ауданның коммуналдық мүлігін аудандардың коммуналдық   заңды тұлғаларына бекіту;
14.30. ауданның коммуналдық мүлігінің есебін ұйымдастырады, оның эффекталы қолдануын қамтиды, мемлекеттік мүлік реестрын бекітілген тізбек бойынша жүргізеді;
14.31. ауданның коммуналдық мүлігін жекешелендіруді аудан әкімінің ауданның коммуналдық мүлігін жекешелендіру туралы қабылдаған шешімі бойынша жүзеге асырылады, ұжымдардағы жекешелендіру процесі үшін делдалды қарату, жекешелендіру нысанын бағалауды қамту, сатып-алу шартының ережелерінің бұзылмауын бақылау, жекешелендіру нысанының сатып-алу шартын дайындау және қорытындылауды жүзеге асыру;
14.32. заннасына сәйкес анықтаған тізімі бойынша, ауданның коммуналдық мүлігін сенімді басқармаға сатып алу құқығынсыз жеке және мемлекеттік емес заңды тұлғаларға мүліктік жалға ұсынады кіші кәсіпкерлік субъектіларының меншігіне өтеусіз сатып алу құқығын немесе табыстау құқығын береді;
14.33. ауданның коммуналдық мүлігін сенімді басқармаға және өтеусіз пайдалануға береді;
14.34. ауданның коммуналдық мүлігін сенімді басқармаға беру шарты бойынша сенімді басқармалардың жұмысын бақылайды;
14.35. мемлекеттің қатысуымен мемлекеттік емес заңды тұлғалар өз мүмкіншілігіне байланысты қатыса алады;
14.36. мемлекеттік мүліктің бірінші түрінен басқа мемлекеттік түрге берілуін қадағалайды;
14.37. ауданның коммуналдық мемлекеттік кәсіпорынын мекеме уәкілінің ұсынылуына сәйкес анықтайды, сонымен қоса ауданның коммуналдық мемлекеттік кәсіпорын түрін (шаруашылыққа қолдану құқығымен немесе қазынашылық кәсіпорынға), ауданның коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындарының өкімін бекітеді және оларға толықтырулармен өзгерістер енгізеді;
14.38. әкімдіктің шешімі негізінде бөлімге берілген білу құқығы және акцияны қолдану немесе қатысу үлесі бар бақылаудағы мемлекеттік акционерлік қоғамдардың және сәйкесінше сенімді шектеулі серіктестік салаларының  даму жоспарларының орындалуын талдама және оларға бақылау жасайды;
14.39. мүлікті қайта қалыптастыру ауданның коммуналдық заңды тұлғасы мен меншікті шаруашылық қызметінің шешімімен, атқарушы ұйымның келісімімен жүзеге асырылады;
14.40. сәйкес саладағы ұйымдар уәкілімен бақылауды жүзеге асыруға, алты ай мерзімі өткен соң келісімсіз мемлекеттік мүлікті қолданудағы толық бақылау шешімімен, ауданның коммуналдық мүлігін қолданған немесе қолданылмаған заңды тұлғамен бағытталмаған артықтарды жоюды жүзеге асырады; 
14.41. мүлікті жоюдың сақталуын, баланстан шығарып басқа тұлғаға тапсырғанға дейін ауданның коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының мерзімінің мазмұнын құрады және қамтиды;
14.42. ауданның коммуналдық заңды тұлғаларына бекітілген мүлігін жалға (арендаға) беру үшін мүлікке анализ жасайды;
14.43.  жарты бөлігі аудандық әкімдіктің бекітілген каптиталында жататын аудандық әкімдікке қатысты акцияларға және олардың төлемдерінің уақытылы аударылуына бақылау жасайды, сонымен қоса, қатысатын шектеулі жауапкершілікті серіктестіктер арасындағы кірістің таза бөлігінің тең бөлінуін жүзеге асырады;
14.44. шектеулі жауапкершілікті серіктестіктердің және акционерлік қоғамдардың мониторинг өткізудің атқарылуын және ауданның коммуналдық кәсіпорындардың эффекталы басқарылуының қолдануын жүзеге асырады;
14.45. әкімшілік-аймақтақ бірліктің қаржылық басқару саласында мемлекеттік саясатының басымдылығы мен мақсаттарын анықтау;
14.46. жергілікті бюджеттің орындалуына бақылау жасау және жергілікті бюджетте пайдаланылған қаражатқа талдау жүргізу;
14.47.  өз құзыретінің шегінде жергілікті бюджетті жасау және орындау, басқа деңгейдегі бюджеттермен өзара қатынастарды реттеу жөніндегі жұмысын ұйымдастыру;
14.48. мақсатты бағдарламаларды қаржыландыру тәртібін жетілдіру бойынша ұсыныстарды жасау;
14.49. аймақтық-әкімшілік бірліктегі мемлекеттің қаржылық мүддесін қорғауды ұйымдастыру;
14.50.  заңда белгіленген тәртіп бойынша қаржы департаментіне, Мәслихатқа, аудан әкіміне орындалған бюджеттің есебін тапсыру;
14.51. атқарушы органдардың резерв қаражаттарының пайдалануын есепке алу, талдау;
14.52. Қазақстан Республикасының заннамасына сәйкес бас міндеттерін.
15. Құқықтары мен міндеттері:
15.1. аудан аумағында орналасқан олардың ведомстволық бағынушылығына қарамай, атқарушы органдардан, аудандық  бөлімдері мен мекемелерден және жеке тұлғалардан бөлімге жүктелген функцияларын орындау үшін қажетті ақпаратты алу;
15.2. жеке экономикалық мәселелерін шешу жөнінде материалдарды дайындауға жергілікті бюджеттен қаржыланатын органдарға тапсырма беру; “Осакаров ауданының экономика және қаржы бөлімі” мемлекеттік мекемесіне жүктелген функцияларға сәйкес іс-шараларды жүзеге асыру үшін басшыларымен  келісіп бөлімдерді, мекемелер мен ұйымдарды тарту;
15.3. “Осакаров ауданының экономика және қаржы бөлімі” мемлекеттік мекемесінің жанынан белгіленген тәртіп бойынша басқа мекемелердегі мамандарының санынан консультативтік, қоғамдық кеңестерін, сараптық топтарын құру;
15.4. “Осакаров ауданының экономика және қаржы бөлімі” мемлекеттік мекемесіне жүктелген функцияларды орындау үшін ведомстволардан, мемлекеттік басқару органдарынан ақпараттық, әдістемелік, нормативтік материалдарды, қажетті статистикалық мәліметтерді алу;
15.5. аудан әкімнің қарауына оның құзыретіне кіретін       мәселелерді шешу жөніндегі ұсыныстарды енгізу;
15.6. жергілікті деңгейде шешімін қамтамасыз етуге міндеттерін жүзеге асырумен байланысты ұсыныстарды енгізу;
15.7. “Осакаров ауданының экономика және қаржы бөлімі” мемлекеттік мекемесінің құзыретіне кіретін мәселелер жөнінде белгіленген тәртіп бойынша мәжілістерді шақыру;
15.8. ауданның дамыуна байланысты қарастырылған мәселелер жөнінде  мәслихат пен келіссөздерге аудан әкімінің тапсырмасы      бойынша оны көрсете алу;
15.9. қажетті мемлекеттік қызмет көрсету бойынша қосымша ақпарат алу үшін сәйкес келетін мемлекеттік  органдардың көмегіне жүгінуіне болады;
15.10. мемлекеттік қызмет көрсетуі бойынша қызметкерлердің біліктілігін арттыруын қамтамасыз ету;
15.11. мемлекеттік қызмет стандартына қол жетілімділігін қамтамасыз ету;
15.12. бекітілген заңнамалық тәртіп бойынша қызмет көрсету орталығы арқылы мемлекеттік (жергілікті) атқарушы органдардың құзырына кіретін мемлекеттік қызметтін аударуын қамтамасыз ету;
15.13. мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі туралы мемлекеттік қызмет қабылдаушылардың  ақпарат игеруін  қамтамасыз ету;
15.14. мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау және бақылау  бойынша, құрылтайшы органына информатизация саласында мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жүргізуі үшін сәйкесінше ақпаратты беру;
15.15. бекітілген заңнамалық тәртіп бойынша қоғамдық мониторинг өткізетін үкіметтік емес құрылтайшыларға  сәйкесінше ақпаратты беру;
15.16. мемлекеттік қызмет қабылдаушылардың арыздарымен өтініштерін қарастыру;
15.17. құрылтайшының шешулерiмен құқығы болады: акционерлiк қоғамдар және жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктер, олардың жасауы, қайта ұйымдастыру, акционерлiк қоғамдардың акцияларының ол тәуелдi жоюлардың жатсынуында қатыссын жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктердi жарлық капиталдағы қатысуды құя түс.
15.18. қолданыстағы заңнамаға сәйкес өз құзыры шегінде мемлекеттік кәсіпорындар, мекемелер, ұжымдар бойынша қайта ұйымдастыру және жою сұрақтарын шешу;
15.19. өз құзыретінің шегінде заңды тұлғалармен қаржылық   тәртібін сақтауына бақылауды жүзеге асыру;
15.20. бөлінген бюджеттік қаражатты мақсатсыз қолдануындағы кезінде кері қайтару немесе қаржыландыруын тоқтату;
15.21. өзіне жүктелген  заңдылықтармен басқа да құқықтарды жүзеге асыру.

3.Бөлімнің қызметін ұйымдастыру

16. “Осакаров ауданының экономика және қаржы бөлімі” мемлекеттік мекемесі басшысы бөлімінің жұмысын ұйымдастырады әрі оған басшылық жасайды және “Осакаров ауданының экономика және қаржы бөлімі” мемлекеттік мекемесі жүктелген міндеттердің орындалуы мен оның өз функцияларын жүзеге асыру үшін жеке жауап береді.
17. “Осакаров ауданының экономика және қаржы бөлімі” мемлекеттік мекемесі бөлімін басшысы аудан әкімімен қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын “Осакаров ауданының экономика және қаржы бөлімі” мемлекеттік мекемесі бөлімін бастығы басқарады;
18. “Осакаров ауданының экономика және қаржы бөлімі” мемлекеттік мекемесі бөлімін басшысы осы мақсатта:
18.1.өз мамандарының және мекеменің құрылымдық бөлімшелерінің  міндеттері мен өкілеттігін белгілейді;
18.2. “Осакаров ауданының экономика және қаржы бөлімі” мемлекеттік мекемесі бөлімінің қызметкерлерін заңға сәйкес қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;
18.3. заңдарда белгіленген тәртіппен Бөлімінің қызметкерлеріне тәртіптік жаза қолданады;
18.4. Бөлімінің бұйрықтарына қол қояды;
18.5.мемлекеттік органдарда, өзге де ұйымдарда Бөлімді білдіреді;
18.6. өзіне жүктелген заңдылықтармен басқа да құқықтарды жүзеге асыру.
Осакаров ауданы экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ-нің  басшысының міндеттерін атқару  оны ауыстыруға құзыреті бар тұлғаға жүктеледі.

4. Бөлімнің мүлкі

19. “Осакаров ауданының экономика және қаржы бөлімі” мемлекеттік мекемесі бөлімі жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болады;
19.1.“Осакаров ауданының экономика және қаржы бөлімі” мемлекеттік мекемесі бөлімі мүлкі оған мемлекет берген мүліктің есебінен қалыптастырылады және негізгі қорлар мен айналымдағы қаражаттан сондай-ақ құны Бөлімінің балансында көрсетілітін өзге де мүліктен тұрады;
20. “Осакаров ауданының экономика және қаржы бөлімі” мемлекеттік мекемесі бөлімі өзіне бекітілген мүлікті дербес оқшаулауға немесе оларды өзге тәсілмен билік етуге құқығы жоқ. Бөлімінің мүлікке билік ету құқығы берілуі мүмкін. Бұл мақсатта заңдарда Бөлім билік ете алатын мүлік құнының шекті мөлшері белгіленеді;
21. “Осакаров ауданының экономика және қаржы бөлімі” мемлекеттік мекемесі бөлімі бекiтiлген дүние ауданның коммуналдық меншiгi жатады.
22. “Осакаров ауданының экономика және қаржы бөлімі” мемлекеттік мекемесі бөлімі тарату кезінде, немесе заннамамен бекітілмеген кезде қаржыландыру жоспары уақытында берілген тарату кезінде кезінде құрылтайшыда бөлімнің мүлігіне меншік құқығы сақталады.


5. Бөлімді қайта ұйымдастыру және тарату

23. “Осакаров ауданының экономика және қаржы бөлімі” мемлекеттік мекемесі қайта ұйымдастыру мен тарату Қазақстан Республикасының казіргі заңына сәйкес жүзеге асырылады.
24. “Осакаров ауданының экономика және қаржы бөлімі” мемлекеттік мекемесі бөлімінің тарату кезінде құрылтайшысы бөлімінің мүлігінде меншік құқығы  сақталады.


«Осакаров ауданының
экономика және қаржы бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің басшысы   Е.Теміров


 


Дата редактирования: 23 Октября 2014 11:04

Опрос

Сіздің назарыңызға, қандай шараларды қарсы әрекет үшін қабылдауға қажетке сыбайлас жемқорлыққа?

 Жаса халықпен үгіттің жұмысының ша антикоррупциялық дүниетанымның құралымына, төзбестікке сыбайлас жемқорлықтың айқында

 Жоғарылат халықтың құқықтықтың сауаттылығын туралы үшін сыбайлас жемқорлықты көзделген жазаның шараларының

  Жоғарыла правоохранительных органның қызметінің тиімділігін ша сыбайлас жемқорлықпен және коррупционерами күреске


© 2010 - 2015 Осакаров ауданы әкімінің аппараты
+7 (72 149) 41 8 42 Кері байланыс
Әзірлеуші және қолдаушы: Интернет компания «Creatida»